Svatý Kopeček u Olomouce

Půvabný Svatý Kopeček je vzdálen asi 8 km od středu Olomouce. Areál s monumentálním chrámem Navštívení Panny Marie vyrostl na tradičním poutním místě věřících.

Unikátem chrámu Navštívení Panny Marie je jeho orientace. Hlavní osa nesměřuje od východu k západu, ale chrám je pootočen průčelím k mateřskému klášteru Hradisko. Kněz, který žehnal od oltáře věřícím díky tomu prý při otevřených dveřích požehnal i klášteru.

Dnes je věhlas poutního místa obnoven a každoročně se zde konají nezapomenutelné poutě, bohoslužby i chrámové koncerty. V roce 1995 při své návštěvě papež Jan Pavel II. povýšil chrám na baziliku minor, která tvoří spolu s bočními křídly a čtyřřadou lipovou alejí zdaleka viditelný kříž v krajině.

Nedaleko baziliky je situována olomoucká zoologická zahrada, jedinečná rozsáhlou expozicí mořských akvárií se žraloky, piraňami i korálovými rybami a společným výběhem vlků a medvědů. V areálu ZOO je také vyhlídková věž, ze které je vidět celá Olomouc a značná část Moravy.

V blízkosti ZOO začíná sedmikilometrová naučná stezka protínající lesy Svatého Kopečka.

Více informací na tourism.olomouc.euKam v okolí:

Zde pro Vás připravuje tipy na památky v Olomouci a výlety do okolí.

Sloup Nejsvětější Trojice
Sloup Nejsvětější Trojice je zapsán od roku 2000 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.


více zde

Radnice s orlojem
Budova olomoucké radnice představuje již po šest staletí symbol hospodářského a politického významu někdejšího královského hlavního města Moravy.

více zde

Katedrála sv. Václava
Katedrála sv. Václava se svým dvouvěžovým průčelím patří neodmyslitelně k panoramatu města.


více zde

Sportovní aktivity
Olomouc je nejen městem krásných památek, ale také sportu.více zde